Vår Vision

Gerillahonung vill genom sin verksamhet bidra till pollinering av växter lokalt, producera bra livsmedel och bidra till att genom deltagande sprida kunskap om ekosystem, samspelet mellan växter och djur och bin och deras beteende.

Under 2017 hade projektet ett försöksår och fokus låg på att bygga upp antalet samhällen och hitta utställningsplatser.

2018 blir det första året då projektets honung säljs under eget namn och vi satsar också på att bygga ut hemsidan med information om projektet. Dessutom pågår ett forskningsprojekt för att sammanställa pollineringsdata från bina.

Inför 2019 siktar vi på att bli fler deltagare och framförallt fler biodlare. Framöver vill vi stabilisera projektet genom att bilda en ekonomisk förening. Har du erfarenheter från föreningsarbete, intresse för bin och vill delta? Skicka en intresseanmälan via epost!

Har du allmäna frågor: Skicka epost till gerillahonung@annaleida.com